1

Кіру

Білім беру ұйымдарының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Білім беру ұйымдарының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2018 жылдың 1 қазандағы  жағдай бойынша

"Качир ауданы Байконыс ауалдық округінін Қызылтаң жалпы білім беретин орта мектебі" ММ

Кезеңділігі: тоқсан сайын        
         
Орта білім  Өлшем бірлігі 2018 жыл
жылдық жоспар кезеңге арналған жоспар факт
1. Орташа жылдық контингент  адам. 92 92 92
1 балаға орташа шығыс мың. теңге 705,52 534,05 534,05
2. Барлық шығыстар, мың.теңге мың. теңге 65427 49132,9 49132,9
оның ішінде:        
3. Еңбекақы қоры мың. теңге 48831 36623,2 36623,2
оның ішінде:        
3.1. Әкімшілік қызметкерлер мың. теңге 5263,3 4386,1 4386,1
штаттық саны бірлік 3,5 3,5 3,5
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 167 089 139 241 139241
3.2. Негізгі қызметкерлер-қосымша білім беру педагогтары мың. теңге 33466,8 25100,1 25100,1
штаттық саны бірлік 19,8 19,8 19,8
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 187805 140854 140854
3.3. Өзге педагогикалық персонал
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, аға тәлімгер және т.б)
мың. теңге 1503,8 1127,9 1127,9
штаттық саны бірлік 1,5 1,5 1,5
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 111393 83545 83545
3.4. Қосалқы және техникалық қызметкерлер тыс. тенге 8597 6009,2 6009,2
штаттық саны единиц 23,5 23,5 23,5
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге 76812 57609 57609
2. Бюджетке төленетін салықтар және басқа да міндетті төлемдер мың. теңге 5083 3812 3812
3. Коммуналдық шығыстар
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, жалдау және т.б)
мың. теңге 390 292,5 292,5
4. Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу мың. теңге 400 400 400
5. Күрделі шығыстар
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)
мың. теңге 518,9 518,9 518,9
6. Басқа шығыстар
(әдебиеттерді, кеңсе және шаруашылық тауарларды және басқаларын сатып алу)
мың. теңге 10204,1 7486,3 7486,3
         
         
Мектеп басшысы                              К.М.Бейсембаев         

ЖҮКТЕУ